ایردموسی Blog

بهشت پنهان ایردموسی ۱

بهشت پنهان ایردموسی

بهشت پنهان ایردموسی مستند گونه ایست از تلاش گروهی از جوانان ایردموسی جهت معرفی ایردموسی مرکز بخش سبلان واقع در شهرستان سرعین استان اردبیل دیدن این تصاویر و طبیعت زیبا را به همه از...

۰

جابر وسیله

پیوستن آقای جابر وسیله را به گروه نویسندگان تبریک عرض میکنیم

۱

طبیعت ایردموسی

این ویدئو گوشه ای از طبیعت زیبای ایردموسی در خرداد ماه سال 97 می باشد.