سایت رسمی شهر ایردموسی
بهشت سبز ایردموسی 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت رسمی ایردموسیانگار که پاره های آتش، بر جگر سامرا گذاشته باشند!
انگار که شهر، یکباره غرق در دریای اندوه شود!
خبر سهمگین، اینگونه اثر می گذارد.
سامرا را امروز باید نشناخت که از این داغ ناگهان، شکسته شده است. 
سامرا، همه جانبه، وقف اشک ریزی است و در کوچه هایش
آهنگ دلگیر کوچ موج می زند. 
سامرا، مونسی جز غم ندارد. همدمی جز بغض های مانده در گلو ندارد.
شهر، با معصومیت از دست رفته، در خویش فرومی ریزد.
امروز، هیچ شاعری نیست که همراه شعرش، از حسّ غربت سامرا
سرشار نباشد.تنها حرکتی که از سامرا، با رفتن دهمین رهنمای 
روشنگر، زاده سخی ترین مردمان، هادیِ دوران سر می زند،
بر سر زدن است و گریستنسلام بر صبر مطلق!
عجب دنیای وارونه ای است و انسان تا چه اندازه در نفس 
خویش غرق مانده است که مقابل ناب ترین عصاره ملکوت، 
چنین منافقانه به آبادانی دنیای خود مشغول است!
نفرین بر آنان که حق هدایت و امام هدایت 
را نشناختند و نخواستند که بشناسند!
... و سلام بر آن صبر مطلق، آن شکوه محض، که دنیا را با همه
تیرگی و نسیانش، تاب آورد و یادگاری های عظیمی برای بلوغ بشر
به ارمغان گذاشت!یادش سبز و راهش پر از مسافر باد!
در جاده عشق گذر کرد 
در هجر چه شب ها که سحر کرد
حالا که به نام عشق آغاز شدیم
از آخر خود صرفنظر کرد


خورشید ادعیه، گرم از نگاه تو، در لحظه های اُنس می تابید.
تو، پنجره های پر از نگاه را به سوی «زیارت جامعه کبیره» گشودی.
امروز، هر که در رثای تو بیشتر اشک بریزد، آسمان عشق را
بزرگی نور را، وسعت معنویت را بهتر دریافته است.
دستمال های خیس از جامعه کبیره، مأنوس چشم های سوگمندند.
زائران بغض آلود آمده اند و در محضر عباراتی که آورده ای
خطاب به تو آن را اشک می ریزند.
جامعه کبیره، یادگاری است که کوچ خونرگ امروز تو را تداعی می کند.
با جامعه کبیره، لحظه های گمراه، به سوی واژه های 
خوش طینت آفرینش هدایت شدند.
امروز، غروبی غمگین در رگ های کلمات جامعه کبیره جریان دارد.


گویی غروب نابهنگام سامرا فرا رسیده است.
نگرانی از نبض لحظه ها می بارد.
تشویش سنگینی بر شهر حکمفرماست.
غروب نابهنگام سامرا فرارسیده است
و آسمان به میهمان تازه خود خوش آمد می گوید:
میهمانی که غرق در هاله سبز شهادت،
آرام و مطمئن به سمت عرش الهی گام بر می دارد.
میهمانی که از قامت دلارای علوی اش عطر حضرت رسول (ص) 
می آیدعطر مدینه، عطر غربت غریبانه سامرا!
آه چه کردند سیاه جامگان با این هدیه الهی،
با این بهار سبز پوش جاودانه!
چه کردند با یادگار رسول الله یادگاری که چلچراغ هدایت فرا راه گم کردگان 
حقیقت بود و متوسلین آستانش به رستگاری دست می یازیدند.
چه آزمون دشواری داشت این آیینه شکوه خداوند:
آنجا که "شیرها" با تمام درندگی رام حریم حرمت نامش گشتند.
آنجا که "تیرها" به برکت دست هایش به پرواز درآمدند.
آنجا که "شعرها" برابر قامت آسمانی اش قافیه باختند.
آنجا که دیوارهای سامرا نتوانست مانع از انعکاس پرتو جمال علوی اش در جهان شود. 
و آخرین آزمون چه آزمونی تلخ اما شیرین بود به شیرینی شهادت به شیرینی وصال!
... و چقدر مظلوم، چقدر غریب، چقدر نابهنگام دل به عروج واپسین سپرد!


امروز از روزهای خاص خداوند است که در آنْ دوست داران 
اهل بیت در غم شهادت امامی به سوگ نشسته اند
که فروزان تر از خورشید تابان، با تابش انوار علم و حکمت الهیِ
خویشْ بر سر جویندگان حقیقت و معرفت، به هدایت آنان پرداخت.
در سال روز شهادت امام هادی علیه السلام دل هایمان زخمیِ فراق آن پیشوای
کوچ کرده از خیل زمینیان به سوی محفل آسمانیان است.
دهمین نور هدایت و امامتْ با رفتنش نشتری دیگر از جنس 
عشق بر جام پاره پاره دلمان وارد کرد.
آری، اینک امام هادی علیه السلام دعوت حق را لبیک گفته
و عاشقان و دوست داران ولایت را، به درد هجران خویش مبتلا ساخته است. 


درسوم رجب آن سال، غمی سنگین و جانکاه بر دل سامراء افتاده بود.
آسمان و زمین می گریستند. دقیقه ها و ثانیه ها نای حرکت نداشتند. 
آثار سم لحظه به لحظه در وجود مبارکش ظاهر می شد
و
عروج ملکوتی آن حضرت را خبر می داد.
امام نور و هدایت، تنها و غریبانه به دست بدترین مردمان جان می داد.
آه از ستم ظالمان!
آه از مظلومیت و غریبی ات که غربت
بقیع وتوس را یادآوری می کرد. 
تنها دست های مهربان فرزندت ـ امام حسن عسکری ـ همدمت بود 
و یاریگرت، سلام بر لحظه عروجت به سوی نور و رحمت! 
سلام بر اندیشه های الهی و نابت که هدایتگر گم کردگان راه بود
و سلام بر شهادتت که داغی سنگین و همیشگی بر دل مؤمنان نهاد.مولا!
ای آیینه هدایت الهی!
درود خداوند بر تو باد در چنین روزی که عرش،
به یادمان شهادتت، به سوگ نشسته است!
درود خداوند بر تو باد، در چنین روزی که «مدینه»
به یاد فراقت، گیسو به خاک بقیع می ساید!
درود خداوند بر تو باد، در روزی که قدم به عالم
خاک نهادی و قدم از عالم خاک برداشتی!
درود خداوند بر تو باد و چلچراغ هدایتت،که هنوز هم 
روشن و نورانی، فراراه حقیقت پویان پرتوافشانی می کند!
مولا! ما را به برکت نامت شفیع باش؛
یا وجیهاً عند الله اشفع لنا عند الله!
سید علی اصغر موسویرنگ صد لاله ز نسرین عذارش ریخته
صد نیستان ناله از آه نَزارش ریخته
فاطمه گر نیست بر بالین او پس از چه روی
این همه یاس پریشان در کنارش ریخته؟
یا پریده در حقیقت رنگ از روی مهش
یا دل آئینه ی آئینه دارش ریخته
تیر دیگر در کمان صیاد دنیا چون نداشت
زهر را چون طرح بر جان شکارش ریخته
خشکسالی جای دارد شهر را ویران کند
آبروی سامرا از چشم زارش ریخته
در عیادت از دلش شاید که دلها بشکند
چون دل اهل و عیال او کنارش ریخته
بس که می سوزد گمانم قالب خورشید را
از دل آتش نهاد داغدارش ریخته
شاید از کرببلا می آید و قبر حسین
ابر دلتنگی که باران بر مزارش ریخته
در کفن پیچید مانند خبر در کوچه ها
در گریز روضه خود طرحی به کارش ریخته
جای دارد تاک روید معنی از خاک درش
اشک چشم عسکری روی مزارش ریخته
محمد سهرابیگویی غروب نابهنگام «سامرا» فرا رسیده است!
نگرانی از نبض لحظه ها می بارد.
تشویشی سنگین، بر شهر حکمفرماست.
غروب نابهنگام سامرا فرا رسیده است و 
آسمان به میهمان تازه خود خوش آمد می گوید؛ 
میهمانی که غرق در هاله سبز شهادت، آرام و مطمئن، 
به سمت عرش الهی گام برمی دارد،
میهمانی که از قامت دلارای علوی اش
عطر حضرت رسول صلی الله علیه و آله می آید؛
عطر مدینه، عطر غربت غریبانه سامرّا!
آه، چه کردند سیاه جامگان با این هدیه الهی
با این بهار سبزپوش جاودانه!
چه کردند با یادگار رسول الله صلی الله علیه و آله ؛ 
یادگاری که چلچراغ هدایت فرا راه گم کردگان حقیقت بود 
و متوسلین آستانش به رستگاری دست می یازیدند.
چه آزمون دشواری داشت این آیینه شکوه خداوند:
آنجا که «شیرها» با تمام درندگی
رام حریم حرمت نامش گشتند.
آنجا که «تیرها» به برکت دست هایش به پرواز درآمدند.
آنجا که «شعرها» برابر قامت آسمانی اش، قافیه باختند.
آنجا که دیوارهای «سامرا» نتوانست مانع از انعکاس 
پرتو جمال علوی اش در جهان شود.
و آخرین آزمون، چه آزمونی تلخ، امّا شیرین بود؛
به شیرینی شهادت، به شیرینی وصال!
... و چقدر مظلوم، چقدر غریب، چقدر نابهنگام،
دل به عروج واپسین سپرد!


بسوزم از دل و جانم ، برای حضرت هادی
ز زهر کینه جان داده ، فدای حضرت هادی
به زهرا تسلیت گوییم ، عزای نور عینش را
همان که کشته شد مظلوم ، غریبانه به سامرا
چنان از زهر نامردان ، ازو سوزانده شد پیکر
که هر دم ناله سر میداد ، کجایی سوختم مادر
ببین مادر ببین مادر ، که سر تا پا شرر گشتم
چو فرزندت حسن من هم ، ببین پاره جگر گشتم
ز بس مظلوم بودم من ، شدم از غصه آکنده
عدو در پیش چشمانم ، زکینه قبر من کنده
ببین مادر عطش گشته ، به من غالب در این غوغا
دم آخر کنم گریه ، به یاد روز عاشورا
میان مقتا عشقش ، حزین و خونی و عریان
حسینت ناله سر میداد ، انا العطشان انا العطشان
ز بسکه تشنگی غالب ، شده بر سبط پیغمبر
حسینت دود می دیده ، همه جا را دم آخر


جان، مرغ خوش الحان علیّ بن محمّد
دل طایر ایوان علیّ بن محمّد
لب گشته ثنا خوان علیّ بن محمّد
دست من و دامان علیّ بن محمّد
شهادت مظلومانه امام هادی (ع)تسلیت باد


امروز که زمین و آسمان می گرید
از بهر غریب سامرا می گرید 
جا دارد اگر كه شیعه خون گریه کند
چون مهدی صاحب الزمان می گرید
شهادت جانگداز امام علی النقی الهادی تسلیت باد

 

ما سامرا نرفته گدای تو می شویم 
ای مهربان امام ، فدای تو می شویم 
هادی خلق ، کوری چشم دشمنان
پروانگان شمع عزای تو می شویم 
شهادت جانگداز امام علی النقی الهادی تسلیت باد


به دور مرقدت امشب ملایکه دارند؛
برای غربت چشمانت اشک می بارند
چقدر بی خرد است آن عدو نمی داند
درندگان به کف پات سجده می آرند
شهادت جانگداز امام علی النقی الهادی تسلیت باد 


دل را شراره غم تو پر شرار کرد
داغ تو قلب خسته‌دلان، داغدار کرد
ای سرو بوستان ولا از غم تو چرخ
جاری ز دیده اشک، چو ابر بهار کرد
شهادت جانگداز امام علی النقی الهادی تسلیت باد


موی از غم سامرایی ‌ام گشته سپید
در چهره چروک بی‌ کسی گشته پدید
دانی که چرا به سینه و سر بزنیم؟
چون بوالحسن ثالث ما گشته شهید 
شهادت مظلومانه امام هادی (ع)تسلیت باد


نه همی جای تو در سامره تنها باشد
که به دلهای محبان تو جای تو بود
دیده گریان نشود روز جزا در محشر
هر که گریان به جهان بهر عزای تو بود
شهادت مظلومانه امام هادی (ع)تسلیت باد


در مجلس مظلومیّت مردِ غریب
بنگر که دلم میان غمخانه گم است
این ناله ز ماتمِ امامِ هادی ست
معصوم دوازدهم امامِ دهم است
شهادت مظلومانه امام هادی (ع)تسلیت باد


لجه ای از از اقیانوس بیکران معرفت 
قالَ علی ابن محمد الهادی النقی علیه السلام : 
اَلْعِلْمُ وِراثَةٌ كَریمَةٌ وَالاْ دَبُ حُلَلٌ حِسانٌ، وَالْفِكْرَةُ مِرْآتٌ صافَیةٌ
امام هادی علیه السلام فرموده اند :
علم و دانش بهترین یادبود براى انتقال به دیگران است ، ادب زیباترین 
نیكى ها است و فكر و اندیشه آئینه صاف و تزیین كننده اعمال و برنامه ها است .

بحارالا نوار: ج 71، ص 324
طبقه بندی: متفرقه، 
برچسب ها: ۩۞۩ غریب سامراء ۩۞۩ ویژه نامه شهادت جانگداز دهمین پیشوای شیعیان جهان، متن ادبی شهادت امام هادی ع، اس امن اس شهادت امام هادی ع، تصاویر متحرک امام هادی، تصاویر متحرک شهادت امام هادی ع، اشعار شهادت امام هادی ع، حدیثی از امام هادی ع،  
[ جمعه 11 فروردین 1396 ] [ 05:27 ب.ظ ] [ جابر وسیله ایردموسی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


:: www.irdemusa.ir ::
ایردموسی,اردموسی,ایردیموسی
جهت طرح پیشنهاد و انتقاد با شماره
0118 157 0914
(ولی الله وسیله ایردموسی)
تماس حاصل نمایید.
====================

گورمه لی دی اردی میستی باغلاری/
ازون دره لری اوجا داغلاری/
چیچک لرین قیرمیزی سی اغلاری/
نه دئسیدون کندیمیزده واردی/
اغاجلاری باشدان باشا باریدی/
چرشنبه ده باشلاردا پای گئدردی/
اداخلی قیز بایرام لیقین گودردی/
دانیشمازدی امما گوزی گولردی/
گوزل گوزل کندیم تندیر لرون یانیرلار/
اوشقلارون کندین دادین قانیرلار/
تاتاچورک هله چیخمور یادیمنان/
ایندی ده وار دویمامیشام دادینان/
گوزل کندیم تندیر لرین توستی سی/
پنجه یی شین فتیرلرون ایستی سی/
کندیمیز قورولوب دره ایچینده/
اداملاری یولمادا یا بیچینده/
الماسی وار الچاسی وار باغیندا/
کهلیک اوتی بویمادرن باغیندا/
گول لر عطری ایرانیندا یاغیندا/
گوزل کندیم داغلاروندا قار اولسون/
اغاجلارون بوتون دولی بار اولسون/
اوشقلارون جوانلارون وار اولسون/
ایران اشون تندیر اوسته قایناسون/
قویون قوزون چول چمنده اویناسون/
گوزل کندیم اوزخلاردان سلامیمی ال گینان/
محبت ائت منی یادا سال گینان.
(شاعر: خانم فرحروز نوراللهی ایردموسی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بخش ایردموسی در فاصله 14 كیلومتری غرب اردبیل در پهنه دشت اردبیل واقع گردیده است آب و هوای این روستا كوهستانی و معتدل می‌باشد . این روستا مانند سایر مناطق اردبیل در بهار و تابستان دارای آب و هوایی معتدل و مطلوب و در زمستان نیز دارای آب و هوای خنک می‌باشد این روستا در مسیر جاده اردبیل ارجستان دومین محور مواصلاتی اردبیل سرعین واقع شده است كه در فصل تابستان پذیرای تعداد زیادی از گردشگران شهر سرعین می‌باشد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توجه:

بخاطر ضرورتی که در امر تسریع اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای مهم ایردموسی وجود داشت، تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان از این پس رویدادهای مهم ایردموسی را از طریق سامانه پیام کوتاه به تمام افردای که شماره خود را در این سامانه ثبت کرده اند ارسال کنیم.

عزیزانی که تمایل دارند تا از این امکان سایت بهره مند شده و اخبار مهم ایردموسی را از طریق اس ام اس دریافت نمایند، می توانند نام و نام خانوادگی خود را به شماره ذیل ارسال کنند.

3000601400
(بدون کد و پیش شماره)

باسپاس
ــــــــــــــــــــــــــــ

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

Powered by WebGozar

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات