سایت رسمی شهر ایردموسی
بهشت سبز ایردموسی 
قالب وبلاگ
نظر سنجی
نظر شما در مورد سایت رسمی ایردموسی
میلاد خجسته حجت حق، امام محمد باقر علیه السلام ؛ 
غواص اقیانوس دانش ها، رازگشای بی هماورد بینش ها 
و پرتوگستر بی همتای ارزش هاهفتمین ستاره عصمت،
پنجمین آفتاب امامت، برره پویان عطر ولایت مبارک باد؛ 
امامی که در عصر حاکمیت جهل و حکومت جور، چونان 
خورشیدی فرهنگ گستر و ظلمت سوز روشنی بخش
و شب برانداز بر قلب تیرگی ها و تباهی ها فرود آمد 
و ژرفای بلند اندیشه های ناب محمدی را بنیانی دوباره نهاد.
درود و سلام و صلوات بی کران خداوندی، روح و
ریحانِ روانِ پاک او و خاندان طاهرش باد.
پنجمین عشق، پلک به تابیدن می گشاید
هفتمین ستاره معصوم می درخشد.
ستاره ای آغاز می شود که از هر دوسو، نسلش به
آخرین خورشید پیامبران می رسد. 
آمده است تا کوچه های تنگ ظلمت را در پرتو
بی کران مهربانی و دانایی اش روشن کند.
آمده است تا شب های مدینه بی چراغ نماند.
خورشید است و ناگزیر از تابیدن. 
چگونه روشن نکند کوچه های تاریک ذهن جماعتی را 
که در شهر جدش، به نام اسلام، به سوی تاریکی می شتابند؟!
امروز آمده است تا چونان خورشید، تا ابد بر ما بتابد.

به دست هایی درود که سبزی نوزادی ات را در آغوش گرفت! 
به لب هایی درود که اذان مقدس امامت را در گوش هایت خواند!
به چشم هایی درود که با نگاه ظلمت براندازش، ریشه های نور را در
سیمای تو کاشت!به قدم هایی درود که برداشته شد تا تو
را به ولایت عشق منصوب کند!
بایسته تر از تو نبود در زمان و شایسته تر از تو نبود در زمین. 
انگشت هایت، بوی سخاوت می دهد.
«گنجینه اسرار محمد صلی الله علیه و آله » و «ذوالفقار علی علیه السلام »
را در پنجمین خوان حقیقت به تو سپرده اند.
بقچه های غذای کوفه را در نیم شب های مدینه به دوش گرفته ای؛ 
کلون های تشنه، با عطر دست هایت سیراب می شوند و دریچه
های فقیر از دیدارت سیر می شوند!
حضورت، در منازعه ها پرچم صلح است و منطق صواب
هیچ گاه از کلام تو دور نخواهد شد.تو، آمده ای 
در بلاتکلیفی دوران، روشنی راه باشی.


پنجمین عشق، پلک به تابیدن می گشاید
هفتمین ستاره معصوم می درخشد.
ستاره ای آغاز می شود که از هر دوسو
نسلش به آخرین خورشید پیامبران می رسد. 
آمده است تا کوچه های تنگ ظلمت را در پرتو 
بی کران مهربانی و دانایی اش روشن کند.
آمده است تا شب های مدینه بی چراغ نماند.
خورشید است و ناگزیر از تابیدن.
چگونه روشن نکند کوچه های تاریک ذهن جماعتی
را که در شهر جدش، به نام اسلام، به سوی تاریکی می شتابند؟! 
امروز آمده است تا چونان خورشید
تا ابد بر ما بتابد.


میلاد خجسته حجت حق، امام محمد باقر علیه السلام ؛ 
غواص اقیانوس دانش ها، رازگشای بی هماورد بینش ها 
و پرتوگستر بی همتای ارزش هاهفتمین ستاره عصمت،
پنجمین آفتاب امامت، برره پویان عطر ولایت مبارک باد؛ 
امامی که در عصر حاکمیت جهل و حکومت جور، چونان 
خورشیدی فرهنگ گستر و ظلمت سوز روشنی بخش
و شب برانداز بر قلب تیرگی ها و تباهی ها فرود آمد 
و ژرفای بلند اندیشه های ناب محمدی را بنیانی دوباره نهاد.
درود و سلام و صلوات بی کران خداوندی، روح و
ریحانِ روانِ پاک او و خاندان طاهرش باد.


به دست هایی درود که سبزی نوزادی ات را در آغوش گرفت! 
به لب هایی درود که اذان مقدس امامت را در گوش هایت خواند! 
به چشم هایی درود که با نگاه ظلمت براندازش، ریشه های نور
را در سیمای تو کاشت! به قدم هایی درود که برداشته شد 
تا تو را به ولایت عشق منصوب کند!
بایسته تر از تو نبود در زمان و شایسته تر از تو نبود در زمین. 
انگشت هایت، بوی سخاوت می دهد.
«گنجینه اسرار محمد صلی الله علیه و آله » و «ذوالفقار علی علیه السلام » 
را در پنجمین خوان حقیقت به تو سپرده اند.
بقچه های غذای کوفه را در نیم شب های مدینه به دوش گرفته ای؛
کلون های تشنه، با عطر دست هایت سیراب می شوند
و دریچه های فقیر، از دیدارت سیر می شوند! 
حضورت، در منازعه ها پرچم صلح است و منطق صواب
هیچ گاه از کلام تو دور نخواهد شد.
تو، آمده ای در بلاتکلیفی دوران، روشنی راه باشی.
میثم امانی 


آسمان مدینه، امروز غرق در بال های پرندین فرشتگان است.
آسمان انباشته از عطر زمین و زمین آکنده از عطر آسمان است.
عطری که عرش و فرش را فرا گرفته است،
از تبسم شیرین کودکی می تراود که فرشتگان
برای بوییدنش از هم پیشی می گیرند!
تهنیت باد حضور حجت پنجم خداوند در زمین؛
پنجمین شاخ معرفت طوبا، شکافنده اسرار ماسوا!
می آید؛ نور چشم آسمان و زمین!
می آید؛ یگانه دانش و دین؛ آن که پیامبر
خاتم صلی الله علیه و آله سلامش گفت و عظمت علمش را ستود!
می آید؛ آنکه خواهد شکافت ناشناخته های علم الهی را!
فلسفه های شرق و غرب، مقابلش زانوی ادب
بر زمین خواهند زد و حکمت و عرفان از 
حضورش، کسب معرفت خواهند کرد.
با عیار حدیثش، تمامی روایات، محک خواهند خورد
و منطق کلامش تمامی منطق ها را متوجه عظمت خویش خواهد کرد.
وارث علوم الهی است؛ وارث متانت پیامبر صلی الله علیه و آله 
وارث شجاعت مولا علیه السلام ، وارث نجابت زهرا علیهاالسلام
وارث سخاوت حسن علیه السلام ، وارث صداقت حسین علیه السلام 
وارث عبادت سجاد علیه السلام !
می آید تا چلچراغ علوم علوی علیه السلام را در تاریکنای
تیره روزگار اموی روشن کند.
ـ می آید تا گم کردگان راه را رستگاری فانوس هدایت باشد.
مولا جان!اینک این مهر توست که دل های لحظه نورد
ما را به زیارت بقیع کشانده است.
درود خداوند بر تو باد؛ لحظه ای که به دنیا آمدی، لحظاتی که
زندگی کردی و لحظه ای که شهادت، راهی آسمان هایت کرد.


نخل طوبی چه معطر ثمری آورده 
بحر مواج ولایت گهری آورده
شمسه چرخ هدایت قمری آورده 
فاطمه دخت حسن نک پسری آورده
یاور آل محمد به جهان جلوه نمود 
بیه یکی جلوه دل از عالم و آدم بربود
یک جهان لطف و صفا حضرت باقر دارد 
شجر طیبه ای میوه طاهر دارد
پیرو مکتب او دولت وافر دارد 
هر که شد ذاکر او خلعت فاخر دارد
مقدمش باد مبارک به شُبیر و شَبر 
این محمد بود نور دو چشم حیدر
یثرب امشب بخدا جلوه دو چندان دارد 
چون در او جلوه گری حجت یزدان دارد
پسری سید سجاد به دامان دارد 
مهر تابان به بغل ماه درخشان دارد
آفتابی ز سرا پرده ی طاها بدمید 
که کند کسب ضیاء از رخ ماهش خورشید


امروز دامن دانش، پر از گل های شوق می شود.
صدای گام هایی نوید بخش می آید. 
واژه ها در تب و تابند تا لحظه ای که عطرشان جهان
را مدهوش کند برسد.امروز کسی بدون قلم نباشد!
قلم ها را بیاورید تا رنگ جاودانگی بگیرند. 
مستعدّان دیار دانایی بیایند و گوهرهای پرفروغ بینایی ببرند!
امروز در خیابان هایِ دانش، خنده پر می زند.
امروز نوری اگر هست، به واسطه نور احادیث نابی 
خواهد بود که بعدها بر کتاب ها پرتو می افکند.
امروز، روز شادمانی سلسله قلم است.
به اعتبار امروز است اگر نوشته ای در کسی اثر می گذارد.
روز حکومت قلمدان هاست و روز حکومت علم، بر دل های
پژوهندگانی که از روزگار غفلت و تاریکی می آیند.
ساعات امروز، روبه روی بوته های رویایی یاد، ماندگار است
و از سخاوت گنجینه های باقری، تمام لحظات بهره می برند. 
تو نیز بی توشه نمان!
محمدکاظم بدرالدین


از روشنی طلعت درخشنده «باقر»
شد نور علوم نبوی بر همه ظاهر
در اوّل ماه رجب از مشرق اعجاز
گردید عیان ماه تمام از رخ باقر
ولادت با سعادت امام محمد باقر (ع) مبارک باد. 


برخیز بده بوسه که مهمان آمد
از مقدم او بر تن مـــا جــان آمـــد
جان بر قدمش بریزم و می گویم
صد شکر که جان همه جانان آمد
میلاد فرخنده آقا امام باقر(ع) مبارک باد


ای چراغ عقل و دین روشن به تو
چشم زین العابدین روشــــن به تو
ای امــام ابـــن امــام ابــن امــام
جابـــرت آورده از احـــمد سـلام
باقـــــر کـــلّ عـــــلوم عــالـــمی
خـــود به تــنهایی کتـاب محــکمی
خــانـه ی دل تا ابـد میـعاد توسـت
زیــــنت مــاه رجب میلاد توســت
میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد


هنگامه شادى زین العابدین است
میلاد مسعود امام پنجمین است
آمد بدنیا آنكه نامش جاودانى است
روشنگر ائین و راه زندگانى است
میلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد


باقـــــــر آل نبی(ع) جـــلو ه ی ســـرمــــد دارد
خلق و خوی علی(ع) و حضرت احمد(ص) دارد
دلــــخوش از فیض قــدومش همه عالم سرمست
این هـــمه فیض ز زهرا(س) و محمّد(ص) دارد
میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد 


ستاره های خوشبختی تو آسمون در اومد
نور خدا درخشید و شبای غم سر اومد
دوباره آینه پیش روی پیمبر اومد
برای شیعه ها تموم عاشقا امام و رهبر اومد
میلاد پنجمین خورشید هدایت مبارک باد


ســـاغر زده ام ز جـــام بــــاقر
بشکفته لـــبم بـــه نـــام بـــاقر
چشم همه روشن از جـــمالش
آمــــد بـــه جـــهان امــــام باقر
میلاد پنجمین نور خدا سرمد مبارک باد


حــامل عــلم نـبی را صـلوات
چهـارمین پور ولی را صــلوات
پنجمین نــور امــامت باقــــر
هـفتمین مـهر جـلی را صـلوات
میلاد پنجمین خورشید هدایت مبارک باد


اى مهر دل فروز، در آسمان علم
وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم
اى حجت خدا، ما را شفیع شو
در روز واپسین، یا باقرالعلوم
میلاد فرخنده امام محمد باقر (ع) مبارک باد. 


هنگامه شادى زین العابدین است
میلاد مسعود امام پنجمین است
آمد بدنیا آنكه نامش جاودانى است
روشنگر ائین و راه زندگانى است
میلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد

زبان از وصف او اَلكن، قلم از مدح او عاجز 
كه جز حق كس نمى ‏داند بهاى حضرت باقر 
اگر گردد شفیع ما بنزد خالق یكتا 
به هر دردى شفا بخشد دعاى حضرت باقر 
میلاد پنجمین سکان دار کشتی هدایت مبارک


دهد این مژده را بر فاطمه روح الامین امشب
كه ماهى آسمانى آمده روى زمین امشب
خدا بخشد گلى زیبا به زین العابدین امشب
میلاد خجسته پنجمین سکان دار هدایت مبارک


جرعه ای از اقیانوس معرفت :
قالَ الباقِرُ ( عَلَیه السَّلام ) :
إنَّ اللهَ كَرِهَ إِلْحاحَ النّاسِ بَعْضَهُمْ عَلی بَعضٍ فِی الْمَسألةِ وَ أَحَبَّ ذلِكَ 
لِنَفْسِهِ إنَّ اللهَ جَلَّ ذِكرُهُ یُحِبُّ أنْ یُسْأَلَ وَ یُطْلَبَ ما عِندَهُ.
امام محمد باقر علیه السلام فرمودند:
بی گمان خداوند پافشاری مردم در خواهش از یكدیگر را دوست نمی دارد
ولی پافشاری در خواهش از خودش را دوست دارد ؛خدای كه یادش بزرگ
است ،دوست دارد كه از او چیزی خواسته شود واز آنچه نزد اوست 
در خواست گردد. 
تحف العقول،ص293
طبقه بندی: متفرقه، 
برچسب ها: پنجمین سکان دار کشتی هدایت ویژه نامه ولادت فرخنده حضرت امام محمد باقر علیه السلام، متن ادبی ولادت امام محمد باقر ع، اس ام اس ولادت امام محمد باقر ع، تصاویر متحرک ولادت امام محمد باقر ع، اشعار ولادت امام محمد باقر ع، دلنوشته های ولادت امام محمد باقر ع، احادیثی از امام محمد باقر علیه السلام،  
[ چهارشنبه 9 فروردین 1396 ] [ 08:08 ب.ظ ] [ جابر وسیله ایردموسی ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ


::::www.irdemosa.mihanblog.com :::
ایردموسی
جهت طرح پیشنهاد و انتقاد با شماره
0118 157 0914
(ولی الله وسیله ایردموسی)
تماس حاصل نمایید.
====================

گورمه لی دی اردی میستی باغلاری/
ازون دره لری اوجا داغلاری/
چیچک لرین قیرمیزی سی اغلاری/
نه دئسیدون کندیمیزده واردی/
اغاجلاری باشدان باشا باریدی/
چرشنبه ده باشلاردا پای گئدردی/
اداخلی قیز بایرام لیقین گودردی/
دانیشمازدی امما گوزی گولردی/
گوزل گوزل کندیم تندیر لرون یانیرلار/
اوشقلارون کندین دادین قانیرلار/
تاتاچورک هله چیخمور یادیمنان/
ایندی ده وار دویمامیشام دادینان/
گوزل کندیم تندیر لرین توستی سی/
پنجه یی شین فتیرلرون ایستی سی/
کندیمیز قورولوب دره ایچینده/
اداملاری یولمادا یا بیچینده/
الماسی وار الچاسی وار باغیندا/
کهلیک اوتی بویمادرن باغیندا/
گول لر عطری ایرانیندا یاغیندا/
گوزل کندیم داغلاروندا قار اولسون/
اغاجلارون بوتون دولی بار اولسون/
اوشقلارون جوانلارون وار اولسون/
ایران اشون تندیر اوسته قایناسون/
قویون قوزون چول چمنده اویناسون/
گوزل کندیم اوزخلاردان سلامیمی ال گینان/
محبت ائت منی یادا سال گینان.
(شاعر: خانم فرحروز نوراللهی ایردموسی)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شهر ایردموسی در فاصله چهارده كیلومتری غرب اردبیل در پهنه دشت اردبیل واقع گردیده است آب و هوای این شهر كوهستانی و معتدل می‌باشد . در ۲۱ بهمن ۱۳۹۶ در تقسیمات کشوری به شهر تبدیل شد .این شهر مانند سایر مناطق اردبیل در بهار و تابستان دارای آب و هوایی معتدل و مطلوب و در زمستان نیز دارای آب و هوای خنک می‌باشد این شهر در مسیر جاده اردبیل ارجستان دومین محور مواصلاتی اردبیل سرعین واقع شده است كه در فصل تابستان پذیرای تعداد زیادی از گردشگران شهر سرعین می‌باشد.

آخرین مطالب
لیست آخرین مطالب
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

Powered by WebGozar

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic